Haar, De
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Haar, De
Locatie
Adres: Kasteellaan 1-2, 3455 RR
Haarzuilens als onderdeel Utrechtse woonwijk Vleutende-de Meer;
Gemeente Utrecht;
Provincie Utrecht

Kasteel de Haar ligt ingesloten tussen de A2 en de A12, ten westen van Haarzuilens, ten oosten van de Rijndijk en ten noorden van de Parkweg.
Typologie
 (Betreft de allereerste bebouwing.)
 (Het kasteel stammende uit de 12e a 13e eeuw)
 (Het uit de 15e eeuw stammende kasteel met een onregelmatige vijfhoekige plattegrond;)
Het allereerste kasteel is waarschijnlijk een motte geweest, die mogelijk reeds in de elfde eeuw aanwezig was. In de dertiende eeuw is deze motte waarschijnlijk uitgevlakt en verstevigd met een keermuur. Hierna is het kasteel vermoedelijk uitgebreid tot een omgrachte ronde burcht met in ieder geval een zwaar uitgevoerde woon-en poorttoren aan de noord-westrand. Aan die zijde moet zich toen ook een voorburcht hebben bevonden. In de vijftiende eeuw is dit kasteel omgebouwd tot een veelhoekig kasteel. Dit kasteel werd in 1482 vrijwel volledig verwoest. In de zestiende eeuw werd het kasteel herbouwd waarbij grotendeels de oude plattegrond en indeling werd gehandhaafd. Nadat het kasteel in de negentiende eeuw grotendeels tot een ruïne was vervallen, werd aan het eind van die eeuw gestart met een grootscheepse herbouw resp. restauratie. Hierbij werd de plattegrond en de indeling gehandhaafd. Allen de noordwest- en de noordoostvleugels werden daarbij groter en hoger uitgevoerd.
Etymologie
De naam van het kasteel is afgeleid van de locatie van het kasteel; een hoge zandige stroomrug van de Oude Rijn omringd door drassig land, haer genaamd. De eerste bewoners hebben vervolgens ook deze naam aangenomen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2016

Huidige functie:

Huidige functie:

Het kasteel is opengesteld voor publiek. Alleen het ten noordoosten van het kasteel aanwezige châtelet is in bepaalde periode van het jaar in gebruik als woning en daarom nooit voor het publiek toegankelijk.