Everstein
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Everstein
Locatie
Adres: Ten oosten van Nedereindseweg 543
Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht

Everstein lag ten westen van Nieuwegein, ten noorden van de Nedereindseweg, 1280 meter van de A2 viaduct over deze weg.De vier bovenstaande punten geven het terrein aan waarbinnen de 2 AMK terreinen vallen: de hoofdburcht (kasteeleiland nu nog zichtbaar, omringd door gracht) en de voorburcht.
Typologie

Het is niet bekend welke type kasteel Everstein is geweest. Het terrein bestaat uit een rond omgracht hoofdeiland en een rechthoekig omgracht voorterrein.
Etymologie
De oorspronkelijke naam van het huis is niet bekend. De naam Everstein duikt pas op rond 1640. Op een kaart van Hendrik Verstralen uit 1626 wordt het huis aangeduid als 'Verburch huis'.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 7-7-1996

Van het huis Everstein rest thans een rond omgracht terrein van het hoofdeiland. Het terrein direct ten noorden van dit valt op door een lichte glooiing. Dit terrein was tot in de jaren 80 van de twintigste eeuw nog ten dele omgracht. Prospectief onderzoek van de Werkgroep Archeologie van de Historische Kring Nieuwegein heeft uitgewezen dat het terrein nog funderingen bevat. Dit omgrachte voortterrein is ook nog te zien op de de kadestrale minuut van 1832. Op deze situatie is te zien dat het terrein aan de west-, oost- en noordzijde nog is omgeven door een gracht. Deze omgrachting sloot aan de zuidzijde aan op de Jutphasewetering en omsloot ook het nu nog bestaande hoofdeiland.