Heutink / Huetinck
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Heutink / Huetinck
Locatie
Adres: N.v.t.
Corle
Gemeente Winterswijk
Provincie Gelderland

Het is niet duidelijk waar Heutink precies gestaan heeft. Volgens het leenregister van Zutphen stond ''t Goed te Heuting ende te Heking' in het kerspel Winterswijk in de buurschap van Corle. Aldaar zijn tegenwoordig verder geen sporen te vinden van een versterkt huis met die naam. De laatste beleningen (eind 18e eeuw) waren aan de naam Bussche. Op de kadastrale minuut van 50 jaar later (1828) worden in Corle geen percelen geregistreerd onder die naam, maar wel een goed aantal stukken bouw- en weiland op naam van Engelbertus Heutink, landbouwer van beroep. Een bewoning van deze eigenaar staat niet geregistreerd, dus een mogelijke oude huisplaats aan de hand daarvan ook niet. Reden voor opname basisregistratie:In een brief uit het Archief van Huis Bergh staat dat: 'De heer van den Bergh verzoekt aan (den maarschalk ) Gerit van Berntfelde, er bij Johan, heer tot Wissch, op aan te dringen, dat deze het huis van Huetinck ontruimt, omdat dit de voorwaarde is voor een neutraliteitserkenning door Cleve, 30 November 1479' (Van Schilfgaarde 1932, 153, brief 644).In het leenregister van Zutphen wordt een Goed te Hueting ende te Heking beschreven, waarbij dan wel niet een huis wordt genoemd, maar in de belening van 1433 wel een 'borchleen van Bredevoort'. Aan de hand hiervan kunnen we aannemen dat er wel degelijk een verdedigbaar huis tot dit goed heeft behoord.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie