Markestein
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Markestein
Locatie
Adres: Dorpsstraat, Bommelweg
Est
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

In het repertorium op de lenen van de hofstede Asperen (133-1803) wordt vermeld: 'Een huis en hofstede, (1574: genaamd Markestein, gelegen in de Tielerwaard onder het ambt Bommel, beneden:) de Bommelse weg in Est'. De eerste vermelding is 1491 en de laatste 1697. er is niets terug te vinden op beschikbare kaarten van een Markestein. De Bommelse weg, is nu gedeeltelijk de Dorpsstraat, die overloopt in de Bommelweg, maar daaromtrend zijn geen vondsten vermeld in Archis die op een versterking duiden.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie