Lievenstein
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Lievenstein
Locatie
Adres: N.v.t.
Tuil/Haaften
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Het is niet duidelijk waar Lievenstein precies gestaan heeft. De twee bronvermeldingen (leenregister en oorkonde) plaatsen Lievenstein in het kerspel Tuil, maar in een discussie tussen J.C.W. Quack en F.N.M. Eijck van Zuilichem in de tweede helft van de 19e eeuw, komt een andere mogelijkheid aan bod.
Quack meent dat hij het waarschijnlijk acht dat Lievestein gelijk is aan slot Loevestein. Vanwege, natuurlijk, de namen die op elkaar lijken. Een rivierverlegging zou het aan de zuidkant van de Waal hebben kunnen plaatsen. Tuil ligt aan de noordkant van de Waal. Quack zegt vermeldingen in de leenregisters van het vorstendom Gelre te hebben gevonden tot in de 17e eeuw [heb ik niet gevonden, slechts een enkele vermelding van 1348]. Deze komen dan misschien niet overeen met die van Loevestein, maar Quack beargumenteert dat de ene kasteleins kunnen zijn, en de andere de daadwerkelijke eigenaars. Het is allemaal mogelijk, maar wel een beetje ver gezocht. Eijck van Zuilichem is het dan ook niet met Quack eens en plaatst Lievenstein onder Tuil, op de plaats van Den Est, maar dat is een op zichzelf staand kasteel. Overstromingen moeten het dan wellicht hebben doen verdwijnen. Er is geen definitieve conclusie aan de discussie te ontleden. De auteurs blijven het niet met elkaar eens.
Typologie

...
Etymologie
...
Huidige situatie
...