Hellouw, Huis te
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hellouw, Huis te
Locatie
Adres: Waalbandijk
Hellouw
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Het huis te Hellouw lag ten noorden van de Waalbandijk. 'Dit huis is bij de doorbraak, op donderdag den 14 Februarij 1709, vernield, zoodat men thans ter plaatse, waar het gestaan heeft niets ziet dan eene wiel, op welker bodem de grondslagen van het huis nog liggen. De daartoe behoord hebbende gronden worden thans in eigendom bezeten door den Heer H. Verploegh van Hellouw...' (Van der Aa 1844, 396).Op de kadastrale minuut van 1826 is op de hier aangegeven locatie een wiel te zien. Dit perceel was in bezit van Hendrikus Verploegh.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie