Crayestein / Kraaienstein
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Crayestein / Kraaienstein
Locatie
Adres: Laan van Crayestein 77, 4196 HK
Tricht
Gemeente Geldermalsen
Provincie Gelderland

Crayestein ligt direct ten noordwesten van Tricht, ten westen van de Laan van Crayestein, tegenover de Nieuwesteeg. Het kasteel stond op een klein eiland, los van de rest van het kasteelterrein, dat nu wel een geheel vormt. De bovenstaande hoekpunten geven het nu nog zichtbare omgrachte terrein aan, dat zowel de hoofd- als voorburcht omvat.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie
Omgeving Tegenwoordig is Crayestein een rechthoekig deels omgracht terrein met in een grote vijver een rond eilandje waar ooit de toren stond. In 1667 behoorde bij Crayestein een visvijver, tuinen, grachten, boomgaarden met een omvang van twee morgen, twaalf morgen weiland aangeduid als Grote en Kleine Raam. Ruim zes morgen akkerland was leenroerig aan Buren, veertien morgen was ‘eigen goed’. In de directe omgeving bij de Koedam en de Broeksteeg bezat de eigenaar van Crayestein nog eens enkele tientallen morgens bouwland en twintig morgen aan rijswaard. Nu ligt op het omgrachte terrein een in de negentiende eeuw gebouwd herenhuis, op de plek maar kleiner dan het eerdere huis, met een flink aantal agrarische bijgebouwen. Crayestein is omgeven door akkers en laagstamboomgaarden. (F. Vogelzang, 24-01-2011).