Wolfsweerd
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wolfsweerd
Locatie
Adres: Pabstsendam (?) 7601PC
Wageningen
Gemeente Wageningen
Provincie Gelderland

De heerlijkheid Wolfsweerd had een grote oppervlakte, die zich voornamelijk uitstrekte aan de zuidzijde van de Rijn (wat nu nog Wolfswaard heet). Aan de overzijde echter (de kant van Wageningen) was vroeger '.. een klein kasteeltje of spijker, het Huis-te-Wolfswaard genaamd en een klein veerhuis; beide zijn echter in het begin dezer eeuw afgebroken, en in plaats daarvan het tegenwoordige veerhuis gebouwd, dat het enige huis onder Wolfswaard is. Het ligt aan den Rijn, waar men een veer voor voetgangers heeft, het Kleine-veer' (Van der Aa 1894, p. 576).De huidige boerderij, die voorheen veerhuis was, heet nu Wolfswaard. Deze staat aan het eind van de Pabstsendam. Deze is iets ten zuiden van het voormalige kasteel gebouwd. Waar kasteel Wolfsweerd nog te zien is op de kaart uit 1802 van M.J. de Man, is het op de kadastrale minuut van 1818 geheel verdwenen en staat er een huis met de naam 'Het Kleine Veer'.De vier bovenstaande punten geven het terrein aan waarbinnen het kasteel zich bevond inclusief. Een (mogelijk) omgracht terrein, dit laatste is niet duidelijk genoeg te zien op de kaart van M.J. de Man.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie