Tekkelenburg / Tekkenburg / Wije
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Tekkelenburg / Tekkenburg / Wije
Locatie
Adres: Wijenburgsestraat ??
Echteld
Gemeente Neder-Betuwe
Provincie Gelderland

Het is niet geheel zeker dat hier een kasteel heeft gestaan, er zijn echter meerdere aanwijzingen om aan te nemen dat dit wel het geval is. Als basis hiervoor is genomen, het artikel over De Tekkelenburg van Kobus van Ingen, dat in 1988 verscheen in Tabula Batavorum. Hierin geeft de auteur een omschrijving van zijn bevindingen op het terrein van een boerenerf ten zuiden van de Wijenburgsestraat 200 meter ten zuiden van Kasteel Wijenburg. In het landschap zouden nog duidelijk ophogingen van voormalige omwalling en grachtenrestanten te zien zijn geweest. De tekening die hij aan de hand van zijn bevindingen maakte komt niet helemaal overheen met de mogelijkheden die de kadastrale minuut biedt. Het omgrachtte terrein ziet er daar namelijk iets anders qua vorm en ligging uit. Vervolgens geeft van Ingen aan op het terrein ook de fundamenten te hebben gevonden van een rechthoekig huis en kloostermoppen die daartoe behoorden, die hij vervolgens in de 14e-15e eeuw dateert. Als laatste lijkt het van Ingen waarschijnlijk dat de naam Tekkenburg of Tekkelenburg pas in de afgelopen eeuwen is verschenen. Het middeleeuwse huis zal waarschijnlijk niet onder die naam bekend zijn geweest ten tijde van het bestaan van het kasteel. De redenatie dat dit kasteel bekend zou hebben gestaan onder de naam Wije is de aanname waarop de auteur voortboorduurt in zijn artikel. Wije stond in het leenregister van Nijmegen omschreven als : 'Dat goet tot Wije, met huys ende hoffstede...', gelegen in Echtelt en voor het eerst beleend aan Claes van Wije in 1403. Kasteel Wijenburg was in die tijd allodiaal, dus komt niet voor in de leenregisters, deze omschrijving in het leenregister is zeer waarschijnlijk een ander kasteel, mogelijk gaat het om deze 'Tekkelenburg'.De vier bovenstaande punten geven het omgrachtte terrein weer zoals dat nog te zien is op de kadastrale minuut van 1824, waarbinnen de fundamentresten waarschijnlijk aangetroffen zijn.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie