Tarthorst
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Tarthorst
Locatie
Adres: nvt
Wageningen
Gemeente Wageningen
Provincie Gelderland

Tarthorst lag ten noorden van Wageningen, nu in de wijk Tarthorst, ongeveer ter hoogte van de Kennedyweg. De exacte plaats is moeilijk aan te geven, aangezien van de opvolgende boerderij al niets meer is te zien. Deze is rond 1969 afgebroken. Aangenomen mag worden dat diens middeleeuwse voorganger ook op deze plaats heeft gestaan. Op de polderatlas van 1752-53 is het goed de Tarthorst te zien. De statige boerderij, die er zeer adellijk uit zag (Combrink 1991) had achter het huis in de bossen een omgracht terrein, waar mogelijk de middeleeuwse burcht heeft gestaan.De vier bovenstaande punten geven het terrein weer waarbinnen Tarthorst zou hebben gestaan, uitgaande van de kadastrale minuut uit 1818.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie