Nederhagen (Den Haag)
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nederhagen (Den Haag)
Locatie
Adres: nvt
Velp
Gemeente Rheden
Provincie Gelderland

Het is niet helemaal duidelijk waar Kasteel Nederhagen precies heeft gestaan. Een grove localisering is als volgt: in ieder geval direct ten noord-noordoosten van Kasteel Biljoen bij Velp, ten zuiden van de Zutphensestraatweg en de spoorlijn van Velp naar Rhenen.De bovenstaande hoekpunten geven het terrein aan dat bij Archis wordt aangegeven als van hoge archeologische waarde, waarbinnen het kasteel en de omgrachting zou hebben gelegen. Er is een tweede terrein dat ook in aanmerking komt als locatie voor Nederhagen.Direct ten noorden van het terrein dat in Archis als archeologisch waardevol wordt beschouwd ligt nog een perfect vierkant omgracht terrein, temidden van de bossen. Dit terrein is duidelijk te zien op de moderne kaarten, maar niet op de oude atlassen (kadastrale minuut,1817, Hottinger atlas,1773-1794, Kaart van Veluwe en Veluwe-Zoom, 1810, militaire kaart, 1830-1855, grote historische atlas, 1905) wellicht omdat het zich temidden van dichte bebossing bevond, zelf ook overgroeid is en als zodanig niet zichtbaar of relevant voor de kaartmaker.Craandijk spreekt in zijn Wandelingen door Nederland (1884) van het Eikenbos achter Biljoen, waar een groot vierkant stuk grond in een gracht gelegen is, wat de locatie van Nederhagen zou zijn geweest. De Oktoberstorm van 1881 zorgde er voor dat er wat bomen omvielen, waarbij kloostermoppen naar boven kwamen.De omgevallen boom in 1957, waar Archis de locatie op baseert zou zich volgens H. Kerkkamp (1964) nabij de spoorwegovergang hebben bevonden. 'Nabij de spoorwegovergang' is verder ten noorden dan de waarneming in Archis. Ook zegt Kerkkamp: '... de gracht, die nog, hoewel smal, aanwezig is. Op kaarten komt ze niet voor, omdat ze niet met enig ander water in verbinding staat (Kerkkamp 1964, p. 41)'.Centrum coördinaten omgracht terrein: Breedtegraad 51°59'59.29"N, Lengtegraad 5°59'37.80"ODeze tweede locatie acht ik de meest waarschijnlijke en is dan ook in X&Y coördinaten opgenomen in dit formulier.De volgende vier punten geven het omgrachtte terrein aan, zoals dat nu nog in de atlas te vinden is:Punt 1: 52° 0'0.01"N, 5°59'36.53"OPunt 2: 52° 0'0.01"N, 5°59'39.57"OPunt 3: 51°59'58.38"N, 5°59'39.56"OPunt 4: 51°59'58.38"N, 5°59'36.52"O
Typologie

Etymologie
Huidige situatie