Lathmer
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Lathmer
Locatie
Adres: Lathmerweg 5, 7384AD
Wilp
Gemeente Voorst
Provincie Gelderland

Lathmer ligt direct ten zuidwesten van Wilp, ten zuiden van de N791 (Molenallee). De exacte ligging van het oorspronkelijke kasteel valt enigsins te betwisten. Op de kadastrale minuuut van 1827 is duidelijk een huis te zien. Stenvert (1999, p. 334) zegt dat het 16e-eeuwse oorspronkelijke kasteel na 1866 vervangen werd. In de gracht ligt echter nog een kleiner eilandje met daarop een 'kippenhuis'. Harenberg (1988) zegt dat dit de zuidoosterlijke toren van het kasteel is, die was blijven staan na de sloop, die volgens hem in de tweede helft van de 18e eeuw plaatsvond. Dit komt ook meer overeen met de afbeeldingen van het oorspronkelijke kasteel, waarbij het gehele huis omringd wordt door water en waarbij het eiland dus niet groter was dan het huis. Dit in de 19e eeuw nog bestaande eiland is klein genoeg, zodat hier alleen het huis op zou hebben gepast. Het zou hier mogelijk om een typefout kunnen gaan van 'Monumenten in Nederland. Gelderland' (geen 1866 dus, maar 1766?).De vier bovenstaand hoekpunten geven de grenzen aan van het omgrachte terrein, waarop, op de kadastrale minuut van 1827, het huis te zien is en het kleinere eiland met daarop het 'kippenhuis'.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie