Hoevelaken, Huis
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hoevelaken, Huis
Locatie
Adres: Westerdorpsstraat 68-70, 3871 AZ
Hoevelaken
Gemeente Nijkerk
Provincie Gelderland

De Google Earth coördinaten geven de huidige huisplaats aan (het huis dat in 1925 is gebouwd), tientallen meters ten noorden van de 17e-eeuwse voorganger ervan (ca.1679). Dit is in het westen van Hoevelaken ten noorden van de Westerdorpsstraat. Waar het middeleeuwse kasteel, dat rond 1672 afbrandde, heeft gestaan ten opzichte van dit huis is niet duidelijk. Mogelijk lag het aan de zuidzijde van de Westerdorpsstraat in het verlengde van het huidige huisperceel.Onderzoek heeft de locatie van de Eendenkooi, tussen de Westerdorpstraat en de E8 uitgesloten (Veldhuizen 1993, p. 36). Een andere mogelijke locatie die in de jaren '30 van de 20e eeuw gesuggereerd werd is nabij de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, ook ten zuiden van de Westerdorpsstraat. Er is geen archeologisch onderzoek gedaan op deze locaties met als doel de kasteel locatie te vinden.De vier bovenstaande hoekpunten geven het terrein aan waarbinnen mogelijk het middeleeuwse kasteel heeft gestaan (ten zuiden van de dorpsstraat).
Typologie

Etymologie
Huidige situatie