Harskamp
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Harskamp
Locatie
Adres: Edeseweg (ca.190) , 6732 DC
Harskamp
Gemeente Ede
Provincie Gelderland

Ten westen van Harskamp, direct ten noorden van camping 'de Harscamp', ten zuiden van de Edeseweg heeft de havezate Harskamp gestaan. De vier punten geven het terrein aan waarbinnen op de kadastrale minuut van 1826 nog duidelijk een omgracht terrein te zien was met daarop, 'Huis Harskamp', ook de voorburcht en tuinaanleg vallen onder dit terrein.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie