Hackfort's Veenhuis
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hackfort's Veenhuis
Locatie
Adres: H.W. Iordensweg 27
Twello
Gemeente Voorst
Provincie Gelderland

In het oosten van Twello, tussen de H.W. Iordensweg en Schakerpad, achter het Gemeentehuis heeft de middeleeuwse voorganger van het Hakfort's Veenhuis gestaan. Direct ten noordwesten van het huidige landgoed Hackforts Veenhuis.De vier coördinaten geven het terrein aan waarbinnen het omgrachte terrein met kasteel zich bevond voor de afbraak in 1812, nog terug te zien op de Topografische kaart van de Veluwe en Veluwe-zoom, vervaardigd door M.J. de Man (1805).
Typologie

Etymologie
Huidige situatie