Glindhorst
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Glindhorst
Locatie
Adres: Klein Moorst, 3794 MD
De Glind
Gemeente Barneveld
Provincie Gelderland

Ten zuidwesten van Barnevelde ligt het dorp De Glind, ongeveer een kilometer ten zuid-zuidwesten daarvan ligt een boerenerf, dat op de kadastrale minuut (1811-1832, geen jaartal op verzamelplan) nog de naam Glindhorst draagt. Mogelijk is dit boerenerf de huisplaats van een ouder middeleeuws verdedigbaar huis op dezelfde plaats, een woontoren (www.barneveld.nl). Of dit dan ook het adellijke huis is, waar van der Aa over spreekt, dat in 1797 is afgebroken, is niet duidelijk.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie