Emmerik
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Emmerik
Locatie
Adres: Klapstraat 130, 6931 CN
Westervoort
Gemeente Westervoort
Provincie Gelderland

Aan de zuidkant van de Klapstraat in Westervoort, voordat de straat over gaat in Broeklanden (het laatste huis voor de rotonde) staat het huidige huis Emmerik, een boerderij die zich waarschijnlijk op de dezelfde locatie bevindt als de vroegere havezathe Emmerik.
Typologie

De typologie van Emmerik is niet bekend.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam Emmerik vandaan komt. Mogelijk is dit een boerderijnaam die dezelfde basis heeft als Eymerick in Heeze.
Huidige situatie
Ter plaatse van de vroegere havezate staat nu een T-boerderij. Het is niet bekend of er zich nog resten van de havezate in het gebouw bevinden. Wel zijn delen van oude vloeren en een haardplaats gevonden onder de vloer van de begane grond.