Elburg, Oude Burcht
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Elburg, Oude Burcht
Locatie
Adres: N.v.t.
Elburg
Gemeente Elburg
Provincie Gelderland

De precieze locatie van de Oude Burcht Elburg is niet bekend, maar we weten dat de Oude Burcht ten westen van de huidige stad Elburg lag. Mogelijk was dit kasteel gelegen op de plaats van de stadsgracht, in het verlengde van de Gasthuissteeg (Bakker 1984, p. 19).
Typologie

Etymologie
Bakker meldt in zijn publicatie dat de verklaring van het woord speet hier en daar wat problemen oplevert, maar 'over de betekenis van de woorden El en Nun is iedereen het eens: Nun = Nieuw en El = oud. Elburg betekent dan ook heel gewoon 'Oude Burg'' (Bakker 1984, p. 18).
Huidige situatie