Buren
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Buren
Locatie
Adres: Plantsoen, ong.
Buren
Gemeente Buren
Provincie Gelderland

Het Kasteel Buren lag ten westen van het oude stadscentrum van Buren. Het terrein is ontsloten door de Kornedijk (ten zuiden), de Julianalaan (ten noorden) en de Dreef (ten oosten).De vier bovenstaande punten geven het terrein aan waarbinnen het kasteel, de voorburcht en omgrachting zich bevonden. Dit terrein is groter dan het terrein dat in Archis wordt aangegeven met de typering 'zeer hoge archeologische waarde'.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie