Keppel, Hoog / Burcht bij Hommeke / Hombeek / Eldrik
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Keppel, Hoog / Burcht bij Hommeke / Hombeek / Eldrik
Locatie
Adres: nvt
Hoog Keppel
Gemeente Bronckhorst
Provincie Gelderland

Aan de zuidoever van de Oude IJssel, ten zuidwesten van Hoog-Keppel, een paar honderd meter ten westen van de IJsselweg ligt het terrein waarbij Archis aangeeft dat ooit de burcht gestaan zou hebben.Verwarrend is, dat vanaf deze locatie aan de noordzijde van de Oude IJssel een boerderij staat met de naam 't Hommeke' (De naam die Harenberg aan deze burcht heeft gegeven) De opgravingskaart die Harenberg hanteert in zijn literatuur komt echter overeen met die van Braat uit 1945, die heel duidelijk zijn onderzoek aan de zuidzijde van de Oude IJssel heeft uitgevoerd. Harenberg heeft het niet over een noord of zuidkant van de Oude IJssel, maar wel een leengoed met de naam 'Hommeke' waarop nog een ophoging in het land te zien zou zijn (aan het begin van de 20e eeuw) van de ronde burcht. In de Grote Historische topografische Atlas ca.1905 is een verhoogd rond terrein te zien ten noordoosten van 'Het Hommeke', maar misschien strekte het terrein van 't Hommeke zich ook wel uit tot de zuidzijde van de Oude IJssel. De vier hoekpunten geven het terrein aan waarbinnen in 1941-42 opgravingen zijn gedaan en de burcht geconstateerd zijn.
Typologie

Etymologie
Het is niet bekend wat de middeleeuwse naam is van dit object, vermoedelijk heeft de ROB de naam Eldrik hieraan gegeven, omdat het gebied die naam draagt. ''t Hommeke' is de naam die gebruikt wordt in de literatuur van J. Harenberg, omdat de grond waar de burcht op gestaan heeft vervolgens een leengoed zou zijn geworden onder deze naam (Harenberg 1997, p. 5). Een bronverwijzing waar Harenberg deze conclusie baseert, ontbreekt helaas.
Huidige situatie