Ambe / Huis te Aam
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ambe / Huis te Aam
Locatie
Adres: Lingestraat, landaspad
Aam
Gemeente Overbetuwe
Provincie Gelderland

In het leenregister van Nijmegen staat: 'Dat huys tot Ambe, alst gelegen is, ende die thiende te Luttelbaere, geholden bij Diederick van Ambe, anno, 1326'. Ambe bij Bemmel staat voor de huidige buurschap Aam bij Elst. In de topografische provincie atlast van de Betuwe staat een 'Huize Aam', ten zuiden van de Aamsestraat, maar het staat op geen eerdere kaart vermeld. Aangenomen mag worden dat het hier wel in de buurt heeft gestaan. In Archis wordt ten noorden van de Aamsestraat een archeologisch Rijksmonument aangegeven. Het betreft een nederzettingsterrein uit de IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeuwen. Huize Aam wordt hier niet letterlijk aan verbonden, maar het is mogelijk dat het kasteel hier gestaan heeft.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie