Agistaldaburg / Hagustaldaburg / Hazelberg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Agistaldaburg / Hagustaldaburg / Hazelberg
Locatie
Adres: Hazelberg 11. 7244 NJ
Barchem
Gemeente Lochem
Provincie Gelderland

De coördinaten geven het centrumpunt aan van het huidige boerenbedrijf "Groot Haselberg", er is niet meer te achterhalen waar de vroeg-middeleeuwse ringwal Agistaldaburg exact heeft gestaan. In een artikel uit het eerste deel van Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre (1898) wordt de conclusie getrokken dat Agistaldaburg, die al in de 10e/11e eeuw werd genoemd, lag ter plaatse van het huidige Hengelo (GL) hier zijn echter geen bewijzen voor gevonden. Een andere theorie (1948) gaat er vanuit dat Agastaldaburg, later het huidige erf Hazelberg te Zwiep werd (Huisman, 1965, p. 116). Een historisch artikel (gevonden op www.barchem.org) bevestigd deze laatste stelling door het volgende te schrijven: 'Aan de rand van dat moeras lag in oude tijden de burcht Hagustaldaburg, ter bescherming van de Frankische grens. De namen Groot en Klein Haselberg herinneren nog aan deze burcht'. De bron van dit artikel zal nog worden achterhaald.
Typologie

Etymologie
Huidige situatie