Vene, Ten / Jachtrust
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vene, Ten / Jachtrust
Locatie
Adres: Jachtrustlaan te Werkhoven
Werkhoven
Gemeente Gemeente Bunnik
Provincie Utrecht

Ten Vene of Jachtrust was gelegen ten zuidoosten van kasteel Beverweerd op de hoek van de Jachtrustlaan en de Broekweg aan de rand van het Veense veld.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse Ten Vene is onbekend.
Etymologie
Mogelijk is Ten Vene genoemd naar het nabijgelegen Veense veld?
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 29-7-2009

Van het huis zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven.