Blokhuis op de Vaart I
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Blokhuis op de Vaart I
Locatie
Adres: N.v.t.
Vreeswijk
Gemeente Nieuwegein
Provincie Utrecht

Het Blokhuis werd gebouwd 'op Gildenborch'. Hoewel de precieze locatie van het kasteel niet bekend is, kan deze locatie wel worden gelokaliseerd en wel in het zuidelijke deel van Vreeswijk. Het blokhuis op de Vaart zal mogelijk gelegen hebben op de verdwenen Jan van Merenswaard, het eiland in de Lek, dat getuige de kaart van Jacob van Deventer omstreeks 1560 aanwezig was, die door de bouw van de nieuwe Lekdijk en het verleggen van de stroomdraad grotendeels zou verdwijnen.Een andere aanwijzing is dat bij de afbraak van het vroegere Vreeswijkse gemeentehuis (Raadhuisplein 5) in 1986, muurresten zijn aangetroffen waarvan men zou vermoeden dat het gaat om resten van de Gildenborch (Dommerholt 2005, 135). Mogelijk bevinden zich hier nog steeds nog fundamenten. In dat geval heeft een deel het gelegen nabij de Lekstraat en het Raadhuisplein, direct ten oosten van de zuidelijke sluiskolk en oorspronkelijk buitendijks.
Typologie

In 1482 bestond dit object uit een van prefab houten delen opgebouwd blokhuis.
Etymologie
De naam is een beschrijving van de locatie van het kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: oktober 2009

Van dit Blokhuis is bovengronds niets meer zichtbaar.