Kermestein
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kermestein
Locatie
Adres: Papestraat
Lienden
Gemeente Buren
Provincie Gelderland

Kermestein was gelegen aan de noordzijde van de Papestraat, ten noordoosten van de dorpskern van Lienden.
Typologie

Gelet op de vermoede bouwdatum van Kermestein is het kasteel als type aan te duiden als een moated site.
Etymologie
Er is wel gesuggereerd dat Kermestein een versterkte vorm van Geerestein (een op een schuin afgesneden perceel staand versterkt huis) zou zijn (Anspach 1897, 103). Een andere geopperde verklaring is dat 'Kerme' afkomstig is van 'karmein', de kleur rood-bruin. (De Lange 2003, 222). Van Ingen geeft als mogelijke uitleg dat 'Kermestein' afkomstig zou kunnen zijn van 'kerl-heim (stein)', 'boerenwoonplaats' (Van Ingen 1998, 38).
Huidige situatie
Op de plek van de voormalige voorburcht staat tegenwoordig een woning, in de tuin daarachter moet zich het terrein van de hoofdburcht bevinden.