Pol, De / Pollenbeering / Pollenbrink
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Pol, De / Pollenbeering / Pollenbrink
Locatie
Adres: Het 'Lidwinaterrein' te Bemmel, begrensd door de Deken Dr. Mulderstraat, de Lidwinastraat, de Herckenrathweg en de kerk met pastorie.
Bemmel
Gemeente Lingewaard
Provincie Gelderland

Het kasteel de Pollenbeering was gelegen op het Lidwinaterrein in het centrum van Bemmel, begrensd door de Deken Dr. Mulderstraat, de Lidwinastraat, de Herckenrathweg en de kerk met pastorie. De huidige straten Pollenbrink, Buitengracht en de Beeringen verwijzen naar het toenmalige kasteel.
Typologie

Het is niet zeker wat de oorspronkelijke typologie van Pollenbeering is geweest, omdat veel funderingsresten verdwenen en moeilijk in een context te plaatsen zijn. De opgravingen in 2003 en 2004, onder leiding van de Nijmeegse gemeentearcheoloog Jan Thijssen, heeft samen met 18e eeuwse afbeeldingen, het leenactenboek en de kadastrale kaarten wat informatie over de vroegere verschijningsvorm van het kasteel opgeleverd. Het ronde perceel dat met een gracht was omgeven zou kunnen duiden op een voormalige 'motte', waarop het kasteel zou hebben gestaan. De naam 'de Pol' impliceert namelijk dat het terrein ooit verhoogd was.
Etymologie
Het woord 'poll' komt van het woord pol, ofwel een kunstmatig opgeworpen heuvel. De naam 'beering' zou van de landerijen die erbij hoorden komen. Deze heetten de hoge en de lage Beeringen (Bredie 1970, 41). Beering(en) zou een verbastering zijn van Benyngen en een verwijzing zijn naar het geslacht Van Beuningen, dat mogelijk ook aan deze kant van de Waal bezittingen had (Onna 2007, 33).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 31-8-2007

Het terrein waar ooit het kasteel heeft gestaan is geheel overbouwd.