Mussenberg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Mussenberg
Locatie
Adres: Logtsestraat ong.
Valburg
Gemeente Overbetuwe
Provincie Gelderland

Het kasteel Mussenberg was gelegen ten noordoosten van het dorp Valburg, ten westen van de Logtsestraat, ter hoogte van de kruising met de Mussenbergstraat. Het kasteel lag ten zuiden van de huidige boerderij De Mussenberg.
Typologie
 (?)
Afgaande op de 18de-eeuwse afbeeldingen was kasteel Mussenberg mogelijk in oorsprong een vierkant kasteel.
Etymologie
De naam van het kasteel Mussenberg zou afgeleid zijn van een verhoging (berg) in een moeras (musse).
Huidige situatie
Van het kasteel Mussenberg is niets meer waarneembaar. Ten noorden van het kasteelterrein staat de boerderij De Mussenberg, die mogelijk bij het kasteel heeft behoord en mogelijk teruggaat op een bouwhuis.

3D interpretatie: ir. D.B.M. Hermans


3D interpretatie: ir. D.B.M. Hermans