Appelenburg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Appelenburg
Locatie
Adres: Melkdreef ong.
Ochten
Gemeente Neder-Betuwe
Provincie Gelderland

Het kasteel de Appelenburg was gelegen ten oosten van de aansluiting van de Melkdreef aan de voet op de Waalbandijk, ten oosten van het dorp Ochten. N.B. Van Ingen (Van Ingen 2003, 166) situeert de Appelenburg aan de westzijde van de Melkdreef, waarbij hij zich baseert op de aanwezigheid ter plaatse van de restanten van grachten om een drietal eilandjes. De verlande grachten zijn inmiddels verdwenen, maar waren 'begin jaren tachtig nog redelijk intact'. Op de kadastrale minuut van het gebied ten westen van de Melkdreef zijn deze grachten en eilanden echter niet waarneembaar (terwijl op de kadastrale minuut van de oostzijde van de Melkdreef duidelijk het kasteelcomplex de Appelenburg is afgebeeld). Wel zichtbaar is een 'allée' die ongeveer het traject van de veronderstelde grachten volgt. Waarschijnlijk zijn Van Ingens 'verlande grachten' dus de restanten van een lanenstelsel geweest.
Typologie

De typologie van de Appelenburg is niet bekend.
Etymologie
Mogelijk heeft de naam Appelenburg te maken met de aanwezigheid van (appel)boomgaarden in de omgeving van het kasteel.
Huidige situatie
Op de plek van het kasteelterrein is nu een weiland.