Engelrode / Engelrade
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Engelrode / Engelrade
Locatie
Adres: Kochpad 17
Zoelmond
Gemeente Buren
Provincie Gelderland

Engelrode was gelegen aan de zuidzijde van het Kochpad, ten westen van het dorp Zoelmond. (Coördinaten volgens ODB-reg.: x 149,107 y 438,850).
Typologie
 (?)
Afgaande op de 18de-eeuwse afbeeldingen zou het kasteel oorspronkelijk gebouwd kunnen zijn als woontoren. De plattegrond is afgeleid van de kadstrale minuut.
Etymologie
De naam van het kasteel is een samentrekking van eng, een vruchtbare bebouwde strook grond, en een rode, een gerooid bos.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 22-01-2007

Het terrein van de hoofdburcht is nog aanwezig als omgracht eiland, maar het is vergraven tot een nagenoeg ovaal terrein. Op de voorburcht staat een midden 19de-eeuws landhuis.