Vogelpoel
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vogelpoel
Locatie
Adres: Wijkersloot 7-7a.
Wijk bij Duurstede
Gemeente Wijk bij Duurstede
Provincie Utrecht

Aan de Wijkersloot ten westen van Wijk bij Duurstede is een forse omgrachte boerderij gelegen, die de naam Vogelpoel draagt. De boerderij met woongedeelte met toren is een voortzetting van of ligt op de plaats waar ook het middeleeuwse huis Vogelpoel heeft gestaan.
Typologie

Bij gebrek aan archeologisch en bouwhistorisch onderzoek kan niet vastgesteld worden hoe het middeleeuwse Vogelpoel eruit heeft gezien. Gezien de omgrachting, die al in de veertiende eeuw wordt genoemd, gaat het hier om een versterkt adellijk huis of een omgrachte boerderij. Het woongedeelte van de huidige boerderij Vogelpoel heeft een 19de eeuwse verschijningsvorm maar heeft een oudere kern, waaronder een grote overkluisde kelder en een 17de eeuwse toren. Dit komt overeen met de plattegrondvorm op de tiendkaart uit 1667.
Etymologie
De naam van de boerderij is waarschijnlijk ontleend aan de veldnaam Vogelpoel, die al in het begin van de 14de eeuw wordt genoemd. Het element -poel was in eerste instantie de verwijzing naar een waterpoel gelegen in de komgronden tussen de Houtense stroomrug en die van de Kromme Rijn.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 05-11-2009

Van de boerderij is het gepleisterde woongedeelte met toren ouder dan men op basis van de verschijningsvorm zou verwachten. De toren dateert tenminste uit de 17de eeuw. Het geheel ligt op een omgracht terrein.