Begraven hofstad aan de Trekweg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Begraven hofstad aan de Trekweg
Locatie
Adres: Gelegen ten noorden van de kruising van de Trekweg en de Romeinenbaan te Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede
Gemeente Wijk bij Duurstede
Provincie Utrecht

Ten noorden van de kruising van de Trekweg met de Romeinenbaan in Wijk bij Duurstede zijn bij archeologisch onderzoek resten gevonden van een omgrachte huisplaats (zogenaamde 'begraven hofstad').
Typologie

Bij het archeologisch onderzoek naar de onbekende begraven hofstad aan de Trekweg zijn geen resten van bebouwing aangetroffen. Daardoor is het niet mogelijk vast te stellen welk type huis hier gestaan heeft.
Etymologie
De naam van de begraven hofstad aan de Trekweg is niet bekend, en derhalve is het niet mogelijk een etymologie van de naam te geven.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-9-2009

Op de locatie van dit kasteelterrein bevindt zich momenteel een woonwijk.