Varik, Huis te
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Varik, Huis te
Locatie
Adres: Waalbandijk
Varik
Gemeente Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Het huis te Varik was gelegen ten oosten van het dorp Varik, onder aan de Waalbandijk. Het terrein moet gezocht worden globaal in het verlengde van de Paasweg, daar waar zich nu een groot kassencomplex onder aan de dijk bevindt.
Typologie

Door het ontbreken van gegevens over het kasteel is de typologie niet bekend.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar het gelijknamige dorp.
Huidige situatie
Noch van het kasteel noch van het kasteelterrein is thans iets waarneembaar. Ter plaatse ligt momenteel een groot kassencomplex.