Klingelenberg / Neerijnen II
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Klingelenberg / Neerijnen II
Locatie
Adres: Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen
Neerijnen
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Huis Neerijnen (voorheen Klingelenberg) is gelegen ten noorden van het dorp Neerijnen.
Typologie

Door het ontbreken van bouwhistorisch onderzoek kan niets over de typologie van het kasteel worden gezegd. Op basis van de kaart van Thomas Witteroos uit 1571 zou hooguit kunnen worden verondersteld dat het om een zaaltoren ging.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam Klingelenberg (in 1666 Clingerenberch) vandaan komt. Een clinge is een verhoging, heuvel wat in combinatie een pleonasme zou inhouden. Clingen is kleven, dat in combinatie met berg mogelijk duidt op een verhoging van vette klei? Het huis wordt vanaf circa het midden van de 19de eeuw ook Neerijnen genoemd, naar het dorp waar het gelegen is, en vermoedelijk ook naar het middeleeuwse kasteel dat in de nabijheid heeft gelegen.
Huidige situatie
Het kasteel ligt samen met een bouwhuis op een omgracht terrein. Het op nagenoeg vierkante grondslag opgetrokken blokvormige gebouw bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder met leien gedekte, hoge schilddaken met zakgoot en gemetselde hoekschoorstenen; aan de oostzijde een rechthoekig bouwblok van latere datum (1790-91) van iets geringer hoogte onder een met leien gedekt mansardedak. De voorgevel heeft een sterk vooruitspringend, smal middenrisaliet (torenvormig) waarin de toegangspartij (1769), bestaande uit een dubbele eiken deur gevat in een gebeeldhouwde hardstenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl bekroond door een wapenschild gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) met de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt. In het interieur is ondermeer van belang de ruimte-indeling op de bel-etage en aankleding in Empirestijl met stucplafonds, schouwen en lambriseringen uit ca.1800.Rond het kasteel restanten van een tuin met formele aanleg. Richting het westen een tuin in landschapsstijl van Springer.