Voorn
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Voorn
Locatie
Adres: Nabij Park Voorn 1
De Meern
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

Kasteel Voorn was gelegen in de hoek tussen de bedding van de Oude Rijn en de Leidse Rijn in Utrecht.
Typologie

Dit huis is typologisch gezien een adellijke woning. Taco Hermans meent echter dat op basis van de 17de-eeuwse tekening van het huis, de oudste fase van Voorn en woontoren geweest zou kunnen zijn.
Etymologie
Het huis is waarschijnlijk genoemd naar de familie (Taetse) van Voorn.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 20-2-2009

Begin negentiende eeuw werd een groot deel van het kasteelterrein omgevormd tot een park in landschappelijke stijl met boomgroepen, solitairen en een slingervijver. Ook nu nog maakt het kasteelterrein deel uit van dat park, Park Voorn. De oorspronkelijke aanleg is grotendeels bewaard gebleven. Bewaard gebleven zijn ook twee duiventorens uit de 17e eeuw. Het park als geheel ligt nu in de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De Ontwikkelingsvisie Centrale Zone Leidsche Rijn Utrecht uit 2005 van de gemeente Utrecht stelt het als volgt: 'De inpassing van Park Voorn in Leische Rijn dient respectvol te geschieden, waarbij een goede overgang tussen het park en de verlegde A2 tot stand komt. Met bebouwingsmogelijkheden in de drie hoekpunten zal de oorspronkelijke vorm van het park worden benadrukt.'