Wulven
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wulven
Locatie
Adres: Bij Koedijk 1
Houten
Gemeente Houten
Provincie Utrecht

Het omgrachte kasteelterrein van Wulven is gelegen ten noordwesten van de boerderij 'Het rechthuis van Wulven' aan de Koedijk te Houten.
Typologie

Vermoedelijk bestond kasteel Wulven in eerste instantie uit een woontoren.
Etymologie
Wulven is gesticht door Ernst van Wulven, die het kasteel naar zijn familie en zijn bezit Wulven noemde.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-3-2009

Het kasteelterrein is nog zichtbaar in het landschap als een eilandje binnen een gracht. De kasteelboerderij, gelegen aan Koedijk 1, is eveneens nog aanwezig. Tegenwoordig draagt deze boerderij de naam 'Het Rechthuis van Wulven', ten onrechte, aangezien het gerechtshuis tot 1798 zetelde in het kasteel. In de voorgevel van de dwarshuisboerderij is de wapensteen van het voormalige gerecht ingemetseld. Het is een alliantiewapen, samengesteld uit het wapen van Hendrik van der Graeff de Vapour, ambachtsheer van Wulven van 1724 tot 1779, en het wapen van diens echtgenote Adriana de la Barre. Onder de wapens staat in een cartouche de tekst 'Het Gerechts/huys/van Wulven'. De boerderij is in 1997-1998 gerestaureerd, waarbij het achttiende-eeuwse voorhuis bouwhistorisch is onderzocht. Tegenwoordig is er een restaurant in gevestigd. De boerderij is een rijksmonument. Ook de pijlers van het achttiende-eeuwse toegangshek naar de oprijlaan van het kasteel zijn nog aanwezig.