Lobith / Tolhuis (1)
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Lobith / Tolhuis (1)
Locatie
Adres: Marsweg
Spijk
Gemeente Rijnwaarden
Provincie Gelderland

Nabij de boerderij aan het einde van de Marsweg, ten noorden van Spijk, zijn de resten gevonden van oudere bebouwing, mogelijk van het oude Tolhuis aldaar.
Typologie

Hoewel men tijdens archeologische opgravingen wel veel materiaal is tegengekomen, geeft dit geen duidelijk beeld over de verschijningsvorm van het kasteel in de middeleeuwen.
Etymologie
De naam tolhuis verwijst naar de functie van het kasteel op deze locatie. Langs de oude Rijnloop werd het kasteel gebouwd om tol te heffen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 22-04-06

Van zowel de kapel als het kasteel is bovengronds niets meer zichtbaar.