Boswaai / Boschwaay / Boschwaai
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Boswaai / Boschwaay / Boschwaai
Locatie
Adres: Boswaaisestraat
Herwen
Gemeente Rijnwaarden
Provincie Gelderland

De coördinaten markeren het voormalige kasteelterrein, gelegen ten zuiden van de hoek die de Boswaaisestraat met de Koevertseweg maakt. Het is niet duidelijk waar op dit terrein het middeleeuwse kasteel precies gelegen heeft.
Typologie

Door het ontbreken van beschrijvingen of afbeeldingen van het kasteel zijn uiterlijk en vorm onbekend.
Etymologie
De naam Boswaai is een verbastering van het woord Moswaai. Een andere naam voor Moswaai is Musschenkolk, een naam die ontleend werd aan een kolk die dicht bij het huis lag. Een kolk is een water in de vorm van een klein meertje dat ontstaat achter een dijk wanneer deze doorbreekt en het water met grote kracht door de dijk stroomt. Achter de dijk vormt het water een gat. Deze blijft nadat de dijk werd gerepareerd meestal bestaan waardoor er een meertje achter blijft.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 23-11-2014

Huidige functie:

Het huis is gesloopt voor de aanleg van een weg.