Trecht, Burcht
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Trecht, Burcht
Locatie
Adres: Om en onder het Domplein
Utrecht
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

In de grond onder het Domplein en in de nabijgelegen huizen bevinden zich de resten van de burcht Trecht.
Typologie

De burcht Trecht was een Romeins castellum dat vanaf de achtste eeuw gebruikt is als versterkte residentie van de bisschoppen van Utrecht. De typologie van deze versterking is onbekend, aangezien er over de vorm en de herkenbaarheid van het complex in de Middeleeuwen erg weinig bekend is.
Etymologie
Trecht is afgeleid van Traiectum, wat oversteekplaats betekent. In dit geval gaat het om een oversteekplaats in de Rijn.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-7-2009

De burcht Trecht is vrijwel helemaal verdwenen. Er zijn nog wel ondergronds en in de enkele gebouwen op het Domplein en de Vismarkt muurresten aanwezig.