Culemborg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Culemborg
Locatie
Adres: Bij Lange Meent 11, 4101 BG Culemborg
Culemborg
Gemeente Gemeente Culemborg
Provincie Gelderland

Het terrein met de fundamenten van het voormalig kasteel Culemborg bevindt zich in de N.O.-hoek van de stad, ingeklemd tussen de Lange Meent, 't Voorburg en het parkeerterrein Palumbus, vlak achter de Beusichemse Dijk. Het terrein wordt op de plak van de stallen doorsneden door de Bouwhuysweg. Deze 'stallen' bevonden zich op het terrein achter het Grandcafe Rubens. In 1999 is er op de resten van de stallen een villa gebouwd, rekening houdend met de plek van de bekende fundamenten. Dus niet rakend aan deze fundamenten. Op het meest westelijke deel van het terrein, de 'Opperhof' staat nog een bovengronds restant van het verdwenen kasteel. Dit betreft een ca. 10 m lange en 3 m hoge zestiende-eeuwse buitenmuur.
Typologie

Bij kasteel Culemborg gaat het om een polygonaal kasteel. Door opgravingen is de plattegrond van zowel de 'Opperhof' als de 'Nederhof' bekend. De plattegrond van de stallen is niet geheel bekend. Het kasteel bestond uit een polygonale ringmuur met ronde toren en zaal. In de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw werd het kasteel uitgebreid. Het kasteelcomplex bestond verder uit twee voorburchten en stallen, alles gedateerd in de vijftiende eeuw.
Etymologie
De stad Culemborg is genoemd naar het kasteel Culemborg. Deze naam werd op verschillende wijzen geschreven.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 17-06-1999

De resten van het kasteel zijn ondergronds nog aanwezig. Selchts 1 deel is bovengronds te zien: de noordelijke muur van de westelijke uitbouw van de Opperhof. De grachten zijn weer uitgegraven volgens de oorspronkelijke vorm, al is dat niet conform de oorspronkelijke breedte gebeurd. Er is een begin gemaakt met de inrichting tot historisch cultureel stadspark. Het gebied is deels openbaar toegankelijk.