Nijestein
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nijestein
Locatie
Adres: N.v.t.
Hagestein
Gemeente Vianen
Provincie Utrecht

Nijestein was gelegen ten oosten van het dorp Hagestein, tussen de Nijensteijnseweg en de recreatieplas Everstein.
Typologie

De precieze lokatie van het kasteel is niet bekend, maar het moet in het weiland tussen de Nijensteijnse weg en de Rijersteinseweg in Hagestein gelegen hebben.
Etymologie
De naam Nijestein duidt erop dat dit kasteel nieuw werd opgetrokken, mogelijk vanuit een ander kasteel. Het werd, volgens Wagenaar in de Tegenwoordige staat, ook Bovenstein genoemd. Waar 'boven' dit kasteel gelegen was, is niet duidelijk. Deze naam kan ook gelezen worden als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een ouder kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 13-10-2005

Het kasteel is volledig verdwenen.