Engh, Den
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Engh, Den
Locatie
Adres: Op en achter het perceel van Enghlaan 17
Vleuten
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

Kasteel Den Engh was gelegen aan het einde van de Enghlaan in Vleuten, tussen de Themater Dijk en de Proostwetering.
Typologie

Waarschijnlijk was Den Engh in de middeleeuwen een woontoren op een omgracht terrein. Deze woontoren is zichtbaar op zeventiende- en achttiende-eeuwse afbeeldingen van Den Engh.
Etymologie
Een eng is een stuk land dat in vergelijking met het omringende land hoger ligt, zodat het bij hoog water droog blijft.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 19-2-2009

Den Engh, bestaande uit een monumentale boerderij en het bijbehorende koetshuis, ligt heden ten dage in het de wijk Leidsche Rijn. Op 12 oktober 2006 heeft de gemeenteraad van Utrecht ingestemd met het Ontwikkelingskader Den Engh. Hiermee is groen licht gegeven voor de herontwikkeling van de ridderhofstad, als onderdeel van het Park Leidsche Rijn. De Gemeente Utrecht heeft de herontwikkeling van Ridderhofstad Den Engh aan de combinatie van Portaal, GroenrandWonen en Abrona gegund. Het voormalige koetshuis moet een multifunctionele ruimte worden voor bijeenkomsten en diners, de boerderij zal de functie van grand-café krijgen, de oorspronkelijke omgrachting zal hersteld worden en de ruimtelijke structuur zal in ere hersteld worden. Er zijn plannen om achter de boerderij een dagopvang voor ouderen en een klein theater te bouwen. In het eerste kwartaal van 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden.