Ampsen, Olden
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ampsen, Olden
Locatie
Adres: Laan Ampsen 8
Lochem
Gemeente Gemeente Lochem,
Provincie Gelderland

Olden Ampsen was gelegen ten noorden van de kern van Lochem, ten zuiden van de huidige boerderij Olden Ampsen.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse huis Olden Ampsen is nog steeds onbekend. Het terrein van de hoofdburcht heeft een onregelmatige vorm.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 29-11-2000

Van Huis Oud Ampsen is nog slechts een deel van de gracht zichtbaar. De gracht heeft nog een noord-zuid lopend en een oost-west lopend deel, dat op het eerstgenoemde deel aansluit. Zij vormden de oostelijke en zuidelijke begrenzing van een kasteelcomplex. Momenteel staat ten noordwesten van de kasteelplaats van kasteel Ouden Ampsen een boerderij.