Berg, Den
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Berg, Den
Locatie
Adres: Heinoseweg 4 7722 JP
Dalfsen
Gemeente Dalfsen
Provincie Overijssel

Het middeleeuwse Den Berg lag ten zuiden van de Overijsselse Vecht. Bij bouwwerkzaamheden in de jaren 80 zijn onder het huis oudere bouwfragmenten aangetroffen. Het oude huis zou dus op de plaats van het tegenwoordige kunnen hebben gestaan. Ongeveer 50 meter ten oosten van het tegenwoordige huis is veel puin in de grond aangetroffen, dit zou ook de vroegere plaats kunnen zijn van het middeleeuwse huis.
Typologie

Waarschijnlijk was het middeleeuwse Den Berg een eenvoudige edelmanswoning.
Etymologie
De naam Den Berg is vermoedelijk ontleend aan de van oost naar west liggende heuvels op het landgoed.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 4-2-2005

Den Berg dateert in haar huidige vormen uit het begin van de 18e eeuw en is omringd door een gracht. De kern van het landgoed wordt gevormd door het vrijwel volledig bewaard gebleven patroon van de 18e eeuwse formele aanleg. De bovenverdieping is bewoond en de benedenverdieping wordt incidenteel gebruikt voor kleine recepties en/of diners. Van het voormalige Den Berg zijn er nauwelijks sporen bewaard gebleven.