Hulkestein / Torenhuis / Altena
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hulkestein / Torenhuis / Altena
Locatie
Adres:
Nijkerk
Gemeente Nijkerk
Provincie Gelderland

Het is niet bekend waar het middeleeuwse kasteel Hulkestein gestaan heeft; de plaats moet ongeveer 750 meter ten noordwesten van de Rassenbeeksluis gelegen zijn.
Typologie

Het is niet bekend hoe het middeleeuwse kasteel Hulkestein eruit zag.
Etymologie
Waarschijnlijk is Hulkestein genoemd naar de hulk, een scheepssoort die van de 15e tot de 17e eeuw veel gebruikt werd. Stein duidt op een stenen huis oftewel kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 21-4-2004

Van kasteel Hulkestein zijn nog enkele resten overgebleven, die in het water van het Nijkerkernauw liggen.