Rossum
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rossum
Locatie
Adres: Slotselaan
Rossum
Gemeente Gemeente Maasdriel
Provincie Gelderland

Het voormalige kasteelterrein ligt ten noorden van de Slotselaan te Rossum. Op het terrein staat nu Het Slot, waarin een partuclier bedrijf is gevestigd.
Typologie

Over de vroegste vorm van het kasteel te Rossum (dertiende en veertiende eeuw) zijn geen gegevens bekend. De tweede fase bestond uit een rechthoekig zaalgebouw, vermoedelijk ontstaan uit de vergroting van een poortgebouw, dat toegang verleende tot een hoofd- of voorburcht. Op basis van twee tekeningen van de ruine van het (tweede?) kasteel uit het midden van de 16de eeuw, is een proeve van reconstructie gemaakt. Daarin is of het restant van een poortgebouw herkenbaar (zie hiervoor Hermans 1997). De 18de eeuwse beschrijving van het vroegere kasteel is erg twijfelachtig.
Etymologie
De naam hoeft niet per se te zijn ontleend aan de naam van het dorp, maar kan ook zijn ontleend aan die van de familie Van Rossem, de stichters van het kasteel. Zij heetten van oorsprong Van Rothem.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 19 april 1998

Van het kasteel zijn geen zichtbare resten bewaard gebleven, vermoedelijk ook niet van het terrein of de omgrachting. Wel bestaat de mogelijkheid dat er funderingen ondergronds bewaard zijn gebleven. Van Goelst Meijer vermeldt de aanwezigheid - onder de grond - van een van de vroegere putten, even ten noorden van het huidige koetshuis. Thans bevindt zich op de plaats van het kasteel een landhuis uit 1847 in Tudorstijl.

Tekening: D.B.M. Hermans


3D: interpretatie D.B.M. Hermans


3D: interpretatie D.B.M. Hermans