Wildenborch, Huis De
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wildenborch, Huis De
Locatie
Adres: Wildenborchseweg 20, 7251 KG Kranenburg
Kranenburg
Gemeente gemeente Vorden
Provincie Gelderland

De Wildenborch ligt ten noordoosten van Kranenborg, ongeveer halverwege tussen Vorden en Lochem in een gebied, dat vroeger zeer moerassig was.
Typologie

De plattegrond van de middeleeuwse voorganger van de Wildenborch is niet bekend. Hierdoor valt de typologie van dat kasteel moeilijk vast te stellen.
Etymologie
De naam 'Wildenborch' heeft een burchtelement in de naam, namelijk 'borch'. Dit geeft aan dat het object ten tijde van de naamgeving een verdedigbaar kasteel was. Een beschrijving uit 1519 vermeldt 'Het huys ter Wildenborch, van alts geheiten id Berchvrede int Seck.' Deze laatste naam verwijst naar de moerassige omgeving rond het kasteel, die men aanduidde met 'het Sect'. Ook het onderdeel 'Berchvrede' wijst op een verdedigbaar kasteel.
Huidige situatie
Het huidige Wildenborch bestaat uit een toren in het midden, waarvan de kern het restant is van de zestiende-eeuwse verdedigbare voorpoort van het oude kasteel. De noordzijde van de toren maakt deel uit van de voorgevel van het huis. Aan weerszijden van de toren bevinden zich twee vleugels uit de achttiende eeuw. Aan de zuidzijde van de toren bevindt zich een achthoekige aanbouw, die dateert uit 1847. In het park rond het huis staan meerdere tuinbeelden uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het bouwhuis in het park dateert uit de negentiende eeuw.