Well, Slot / Huis van Malsen
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Well, Slot / Huis van Malsen
Locatie
Adres:
Well
Gemeente
Provincie Gelderland

Slot Well ligt in een oude bocht van de Maas.
Typologie

Slot Well of het huis te Malsen is een compact zaaltorenkasteel.
Etymologie
Huidige situatie
Sinds de negentiende eeuw is de situatie van slot Well niet erg veranderd. Het omgrachte slot bestaat nog steeds uit de veertiende-eeuwse rechthoekige woontoren, de verbouwde aanbouw en de grote vierkante aanbouw met ronde toren uit de negentiende eeuw.