Suideras, Het
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Suideras, Het
Locatie
Adres: Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker
Vierakker
Gemeente Gemeente Vorden
Provincie Gelderland

Suideras ligt aan de weg tussen Vierakker en Wichmond, langs de Baakse beek en het Groene kanaal.
Typologie

Het is niet bekend hoe het middeleeuwse Suideras eruit heeft gezien. Het is dan ook moeilijk om een typologie vast te stellen voor dit object. Uit oude foto's blijkt dat het ging om een breed huis met de ingang aan de westzijde. De voorgevel telde een breedte van acht vensters in een symmetrische achttiende-eeuwse stijl. Het is onduidelijk of, en hoe, in dit huis nog delen van een ouder huis waren verwerkt.
Etymologie
Wellicht dat de naam 'Suideras' is afgeleid van 'Zuurhuis', wat 'huis op zure grond' betekent. Het vroegere huis lag bij een arm van de Oude IJssel. Het is mogelijk dat grond daar toen drassig en zuur was. Dit terrein heeft men dan later door afwatering en bemesting kunnen verbeteren.
Huidige situatie
Het huidige Suideras werd voltooid in 1892. Het is een huis in neo-renaissance-stijl. Sinds de bouw is er niet veel aan het huis veranderd. Voor het huis staat een koetshuis dat dateert uit de achttiende eeuw. In de voorgevel van het koetshuis bevindt zich een nis met daarin een natuurstenen vaas. De nis reikt vanaf de grond tot aan de dakgoot. Rond het Suideras ligt een park in Engelse landschapsstijl. Het park is aangelegd in de negentiende eeuw, maar vertoont ook achttiende-eeuwse en twintigste-eeuwse kenmerken.