Schuilenburg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Schuilenburg
Locatie
Adres: Oud Schuilenburg 10/10a, 7325 WR Apeldoorn
Apeldoorn
Gemeente Gemeente Apeldoorn
Provincie Gelderland

Agrarisch gebied: in een akker is een opbolling en een verkleuring zichtbaar; naast dit kleurverschil liggen ten noorden in dezelfde akker twee onregelmatige vlekken, die ook als kleurvertekeningen zichtbaar zijn.
Typologie

De volgende aanwijzingen doen veronderstellen dat het object een ringwalburcht is: i) het op oude topografische en kadastrale kaarten nog zichtbare patroon, zijnde een halfcirkelvormig landbouwperceel met daaromheen een strook met opgaande begroeiing, ii) in het veld is ter plaatse eenzelfde vorm zichtbaar - ook op een recente luchtfoto -, iii) het door Ummels gemelde bericht in de Apeldoornse Courant uit de jaren '80 van de vorige eeuw (waarin sprake zou zijn van het ter plaatse afgraven van een aarden wal) en iv) de (veronderstelde) diameter van het middenterrein (125-150 m).
Etymologie
Schuilenburg = een burcht om in te schuilen = een versterkte plaats waar bescherming gevonden kon worden tegen roofovervallen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 7-4-1996

In bouwland zijn vaag de contouren van een cirkelvormige strook zichtbaar (ook zijn vlekken, enkele meters in doorsnee, minder humeus zand zichtbaar: wit-geel-[roest]bruin, i.i.g. niet zo donker-zwart als de omgeving); contrast cirkel met omgeving: donker/zwarter tegenover licht/bruiner; als het middengedeelte niet hoger zou liggen zou je denken aan vochtig tegenover droog; in terreinverloop geen profiel meer zichtbaar; geen verschil tussen middenterrein, wal en gracht zichtbaar; geen terreinvormen/perceelsgrenzen zichtbaar die zouden samenvallen met vermeende object.