Schoonbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Schoonbroek
Locatie
Adres: Schoonbroeksweg
Apeldoorn
Gemeente Gemeente Apeldoorn
Provincie Gelderland

In de nabije omgeving is een bedrijventerrein in aanleg; de locatie zelf komt wellicht onder bebouwing te liggen; de tot 1993 nog aanwezige ondergrondse restanten van Schoonbroek lagen in een weiland ten noorden van Apeldoorn, op 800 m afstand van de voormalige boerderij Schoonbroek (2:91).
Typologie

Jansen (4) beschouwt Schoonbroek als een zeer lang en smal zaalgebouw; de breedte van de fundering vormt de onderste grens van de funderingsbreedte behorende bij een verdedigbaar object; de bouwperiode (omstreeks 1350) zou, uitgaande van de teruggevonden fundering, inderdaad op een zaaltoren kunnen wijzen; Schoonbroek wordt ook wel anders geïnterpreteerd: wellicht een 'spieker' of tiendschuur, maar dan wel van een belangrijk heer, klooster of kerk (6); 'huis' (8), 'omgracht huis' (10); 'bouwsel (klooster, kasteel of groot stenen huis) (11), 'belangrijk huis' (12) en 'versterkt stenen huis met gracht en brug' (13);
Etymologie
'Schoon' betekent mooi of fraai; 'broek' betekent beek of moerasland; de naam Schoonbroek kan dus verwijzen naar een mooie beek of een mooi gelegen stuk moerasland (3); ten noorden van ten noorden van Apeldoorn ligt het buurschap Broekland, waarvan de naam waarschijnlijk op hetzelfde 'broek' betrekking heeft; een paar kilometer ten noordoosten van de locatie ligt de boerderij Jachthoeve Broekland.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 8-4-1996

De locatie ligt ca. 100 meter buiten een in aanleg zijnde bedrijventerrein.